KK Škofja Loka
KK KK KK KK KK KK KK
Naslov:

Košarkarski klub
Škofja Loka

Podlubnik 1c,
4220 Škofja Loka

Telefon/Faks:
+386 59 935 619

e-pošta:
kk.skloka[a]siol.net

TRR:
03128-1000010043
SKB d.d. - Škofja Loka

DŠ: SI95194606

MŠ: 5093520
 

Facebook   Instagram

OBVESTILO UPRAVLJAVCA O VARSTVU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov članov društva in drugih posameznikov je društvo Košarkarski klub Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka (skrajšano: KK Škofja Loka).

Pravna podlaga in namen obdelave
KK Škofja Loka vse osebne podatke zbira, obdeluje in shranjuje skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (ang. GDPR, v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba) ter skladno s slovensko zakonodajo na tem področju. Z zbranimi osebnimi podatki se v društvu ravna skrbno, odgovorno in varno. Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo izključno za namene izvajanja temeljnih dejavnosti društva, za druge namene pa samo, če je bila za to dana privolitev posameznika skladno s Splošno uredbo.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je sama včlanitev v društvo, ki pomeni vzpostavitev pogodbenega razmerja z društvom, kot to izhaja iz 6 (1b) člena Splošne uredbe (obdelava je zakonita, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). V kolikor obdelava osebnih podatkov ni nujno potrebna za izvajanje medsebojnih pogodbenih razmerij oziroma za uresničevanje temeljnih nalog društva, se za zakonitost obdelave pridobi privolitev posameznika na podlagi 6 (1a) člena Splošne uredbe (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov).

Pravice posameznikov
Na podlagi Splošne uredbe imajo posamezniki glede svojih osebnih podatkov pravico do dostopa do teh podatkov, pravico zahtevati informacije, pravico do popravka ali dopolnitve podatkov, pravico do izbrisa (pozabe) podatkov, omejitve obdelave, prenosljivosti in pravico do ugovora.

Če temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi, ima posameznik pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Pisna zahteva za preklic privolitve se pošlje upravljavcu na zgoraj navedeni naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru kršitve veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov ima posameznik pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Zavarovanje in hramba osebnih podatkov
KK Škofja Loka z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi postopki ter ukrepi skrbno varuje vse zbrane osebne podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom in obdelavo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Klub hrani osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere se osebni podatki zbirajo in obdelujejo. Če so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve posameznika, se ti podatki obdelujejo do preklica.
Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji
LTH Casting Domel Polycom Difa Craft Obcina Ines Audax Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji Sponzorji