Naslov:

Košarkarski klub
Škofja Loka

Podlubnik 1c,
4220 Škofja Loka

Telefon/Faks:
+386 59 935 619

e-pošta:
kk.skloka[a]siol.net

TRR:
03128-1000010043
SKB d.d. - Škofja Loka

DŠ: SI95194606

MŠ: 5093520
 

Odeja
LTH Casting Domel Ines Peak Obcina

Redni občni zbor - 2. 11. 2021
slikcaRedni občni zbor društva Košarkarski klub Škofja Loka (skrajšano KK Škofja Loka) bo potekal v torek dne 2.11.2021, ob 19.30 uri, v klubskih prostorih društva, Podlubnik 1c, Škofja Loka.
DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav navzočih (Anže KALAN).

2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

3. Ugotovitev sklepčnosti (verifikacijska komisija).

4. Predstavitev in sprejem finančnega poročila za leto 2020 (Jernej SEVER).

5. Predstavitev in sprejem poročil nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2020 (Avgust HARTMAN in Marko TERKAJ).

6. Volitve v Izvršni odbor kluba.

7. Razno.

Predsednik: Anže Kalan

Vabljeni vsi člani kluba.
 
 

nazaj na seznam novic